/om-os/bestyrelsen/

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af syv personer.

De seks vælges af repræsentantskabet. Ét medlem vælges af det ansatte personale. Det er bestyrelsens ansvar at holde øje med, at den daglige drift foregår på en ansvarlig måde - både økonomisk og juridisk. Bestyrelsen mødes mindst 6 gange om året. Én gang om året mødes man for at lægge langsigtede strategier.

Bestyrelsen ansætter og afskediger stationens direktør.

Rammerne for TV 2/Bornholms drift er politisk fastsat og forvaltes af Kulturministeriet.

Kontakt til bestyrelsesformand Klaus Vesløv på mail: formand@tv2bornholm.dk

Bestyrelsen pr. 1.1.2023

Bestyrelsen pr. 1. januar 2023

Fra venstre:
Bestyrelsesmedlem Jesper Lund Koefoed
Bestyrelsesmedlem Signe Saabye Ottosen
Bestyrelsesmedlem Karin Aaen (medarbejdervalgt)
Bestyrelsesmedlem Jacob Bjerring-Hansen
Bestyrelsesmedlem Kirsten Lenz
Næstformand Maria Haugaard Barslund
Formand Klaus Vesløv

Opdateret 2.5.2024

Bestyrelsen definerer TV 2/Bornholms ledestjerner og arbejder løbende med at opdatere dem. Senest i efteråret 2023, hvor bestyrelsen formulerede "Vision, mission og ledestjerner for TV 2/Bornholm".

VISION:
TV 2 /Bornholm skal være udviklingshus for fremtidens regionale public service.

MISSION:
TV 2/Bornholm leverer troværdigt redaktionelt indhold – indsigt, udsyn, fælles samtale og debat – der bygger broer i den bornholmske mangfoldighed og styrker bornholmernes muligheder for at engagere sig demokratisk i udviklingen af Bornholm og træffe gode beslutninger i egen tilværelse.


Denne opgave løser vi ved konstant at sigte efter FEM LEDESTJERNER:


1. RELEVANS. Vi vil levere kritisk, konstruktiv og varieret journalistik, debat og oplysning om de emner og problemstillinger, der er vigtige og relevante for bornholmernes forståelse af deres ø, deres region og deres fælles nutid, fremtid og fortid.


2. FÆLLESSKAB. Vi vil styrke bornholmernes deltagelse og engagement i store og små fællesskaber – både dem, bornholmerne selv udvikler og driver, og dem, TV 2/Bornholm skaber gennem events og samlende begivenheder.


3. TILGÆNGELIGHED. Vi vil være til stede og tilgængelige på de teknologiske platforme, bornholmerne benytter – og understøtte, at de løbende tager ny kommunikationsteknologi til sig, så de kan holde sig ajour med og inddraget i den bornholmske samtale.


4. BÆREDYGTIGHED. Vi vil løbende højne vores standarder for bæredygtighed – i relation til de ressourcer og den energi, vi udnytter, det fysiske miljø, vi påvirker, og de mennesker, vi beskæftiger eller på anden måde kommer i berøring med.


5. TRIVSEL. Vi vil være – og kendes som – en attraktiv arbejdsplads, der tiltrækker mediebranchens talenter og giver medarbejderne trygge og stimulerende rammer at udfolde og udvikle sig i.